Plusklas

De diversiteit aan onderwijsbehoeften op ‘t Startblok uit zich op verschillende terreinen. We bieden  extra ondersteuning bij verschillende onderwijsbehoeften. Ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen een passend aanbod. De reguliere leerstof wordt ingedikt en daarvoor in de plaats komt een extra aangepast, uitdagend aanbod. op ‘t Startblok bieden we deze kinderen een inpandige bovenschoolse plusklas en een Startblok plusklas. Met een speciaal daarvoor opgeleide, ervaren expert kunnen we in peergroups tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van deze groep kinderen.

Met grote regelmaat informeren de kinderen van de plusklas ons via door hen gemaakt nieuwsbrieven.
Deze nieuwsbrieven gaan over de activiteiten die zij in de plusklas uitvoeren. Deze nieuwsbrieven vindt u door hier te klikken.