Hoofdluis

Als we hoofdluis constateren, zullen we u onmiddellijk waarschuwen. Maar daarnaast willen we ook preventief te werk gaan. Daarom is er een ouderwerkgroep ingesteld die na elke vakantie alle kinderen controleert op hoofdluis.

Het blijkt dat deze controles een grote preventieve werking hebben en dat de verspreiding van de hoofdluis wordt beperkt.
Als u bezwaar heeft tegen het controleren van uw kind op hoofdluis kunt u dit doorgeven aan de directie.

Het protocol hoofdluis vindt u hier.