Ouderkamer en Ei van Columbus

De ouderkamer op ‘t Startblok is een fysieke plek in de hal van onze school waar ouders samenkomen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over allerlei onderwerpen. Opvoeding is hierbij een centraal thema. Dit kan op formele en informele wijze. De wijkcoach die op ‘t Startblok actief is coördineert de ouderkamer, maar zet hierbij vooral ouders in hun kracht. Elke maand is er een formelere bijeenkomst waarbij vaak een externe wordt uitgenodigd. Denk hierbij aan het CJG, die iets vertelt over gezonde voeding, de bibliotheek die iets komt vertellen over het belang van (voor)lezen of een leerkracht die iets vertelt over huiswerk,Onze ‘Hoe leuk kan opvoeden zijn!?-avonden komen hieruit voort. Op deze avonden nodigen we alle ouders op een avond uit om een interactieve lezing van een bekende expert op het gebied van opvoeden bij te wonen.
 
De ‘ei van Columbus’- bijeenkomsten worden wekelijks georganiseerd. Deze bijeenkomsten staan in het teken van woordenschat en lezen. Ouders met een anderstalige achtergrond krijgen hier van vrijwilligers en de Intern Begeleider ondersteuning en informatie over hoe zij hun eigen kinderen thuis het beste kunnen begeleiden bij het huiswerk en de leerstof.het woordenschat- of leesaanbod dat een week later in de klas aan hun kind wordt aangeboden, wordt met deze ouders ook doorgenomen.