Vertrouwenspersoon

 

 

De interne contactpersonen en de vertrouwenspersoon. 

 

Op onze school zijn twee interne contactpersonen aangesteld.  

Dit zijn Terry van Vegchel en Trudy Fransen. 

 

Bij hen kunnen de kinderen en ouders terecht indien er klachten zijn met betrekking tot machtsmisbruik. Spelen er bij ouders en/of kinderen aangelegenheden die op een andere plek (leerkracht, directie, eigen ouders) moeilijk besproken kunnen worden, dan zijn de interne contactpersonen een eerste aanspreekpunt. 

Deze interne contactpersonen hebben de taak om de eerste opvang te regelen en daarna, indien nodig, door te verwijzen.  

Zij zijn er niet om het probleem op te lossen, maar om door te verwijzen. 

 

Zij kunnen ook altijd advies bij de externe vertrouwenspersoon vragen.  

Onze externe vertrouwenspersoon voor stichting Invitare is Gonny Driessen,  

tel: 06-10938093 

  

De externe vertrouwenspersoon kan helpen en bemiddelen bij problemen of gevoelige kwesties die tussen school en ouders en/of leerlingen moeizaam verlopen.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen dan bent u altijd welkom bij bovenstaande personen. 

Op t Startblok wordt er ieder jaar een week stilgestaan bij het thema machtsmisbruik. Dit jaar is dat in week 41. Van 9 tot en met 13 oktober 2023. 

 

Ook in de Jeelo projecten wordt veel aandacht besteed aan zaken die te maken hebben met “machtsmisbruik”. Daarnaast zijn wij een PBS school. Hierdoor besteden wij dagelijks en op een structurele manier aandacht aan gedrag en de wijze waarop kinderen met elkaar omgaan.