Ouderparticipatie

Ouders en school zijn ‘partners in opvoeding’.

We betrekken ouders zoveel als mogelijk bij  de ontwikkeling van hun kind en bij de activiteiten.

Ouderparticipatie vindt op ‘t Startblok op verschillende niveaus plaats.

  1. Ouders (met name de OuderRaad) organiseren de activiteiten die naast het onderwijs plaatsvinden. Dit doen zij in overleg met 3 leerkrachten die de taak eventmanager hebben gekregen. De eventmanager heeft enkel een coördinerende rol.
  2. Ouders worden in de MedezeggenschapsRaad meegenomen in de schoolontwikkeling en de belangrijke besluiten en overwegingen
  3. Ouders ondersteunen bij de Jeelo-projecten. Zij verzorgen vervoer richting de maatschappelijke organisaties die bijdragen aan onze projecten en functioneren regelmatig als maatschappelijke organisaties. Ze dragen hiermee direct bij aan ons onderwijs.
  4. Ouders ondersteunen hun kind bij de leerstof. Met name bij de Jeelo-projecten, die thuis volledig digitaal bereikbaar,  zijn kunnen ouders samen met hun kind op verschillende manieren aan de leerstof werken.

We vinden het belangrijk dat de ouders onze openbare identiteit en de PBS-kernwaarden onderschrijven.  Bij aanmelding spreken we hierover met de ouders en ook op het aanmeldingsformulier wordt hier melding van gemaakt.

Ouderinformatie

In het begin van het schooljaar zijn de informatieavonden. Voorafgaand aan deze avond krijgt u alle groepsinformatie toegestuurd. Tijdens de informatieavond kunt u hier vagen over stellen. Daarnaast zullen er door de leerkrachten verschillende workshops aangeboden. Deze hebben een relatie met de betrekkende  groep. Tijdens deze avonden kunt u ook inschrijven voor de inloopweken.

Tijdens de inloopweken kunt u, op een met de leerkracht afgesproken dag, een uurtje van een normale schooldag meemaken. U volgt dan samen met uw kind de lessen van dat uur.

U ontvangt informatie over de gang van zaken op school via de jaarlijkse kalender, de tweewekelijkse nieuwsbrief  ’t Startbloknieuwtje (deze wordt digitaal, via de website verspreid), de wekelijkse klassenmail, via deze schoolgids en natuurlijk via onze website: www.startblokcuijk.nl.

Via de ouderapp Parro laten we u door middel van foto’s en/of tekst meegenieten van de dagelijkse onderwijspraktijk.

Als u niet wilt dat foto’s van uw kind op onze website, twitter, instagram en/of facebook gepubliceerd worden, dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind en in de Parro-app.