Leerplichtregeling

In Nederland zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. De wet schrijft voor dat de ouders zorgen dat een kind naar school gaat. De school en de gemeente moeten erop toezien, dat alle leerplichtige kinderen aan het onderwijs deelnemen.

Als uw kind niet naar school komt (verzuimt), onderzoekt de school de aard van het schoolverzuim van uw kind. Er kan sprake zijn van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. De meest voorkomende vorm van geoorloofde afwezigheid is verzuim wegens ziekte. Als ouder moet u dit verzuim wel onmiddellijk aan school melden.

Als uw kind zonder melding niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Er zal zo snel mogelijk na de constatering dat uw kind afwezig is contact met u opgenomen worden om na te gaan wat er aan de hand is. Als dit niet tot een bevredigende verklaring of oplossing leidt, schakelt de directie de leerplichtambtenaar in. Zie hiervoor de leerplichtregeling onder het kopje downloads