Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster
 
‘s Morgens om 8.25 uur gaat de zoemer en mogen kinderen en ouders uit de groepen 1 t/m 8 naar binnen.
Om 8.30 uur gaat de tweede zoemer en moet iedereen in de klas zijn.
De lessen starten bij de tweede zoemer.
We vragen ouders dan ook om bij het geluid van de tweede zoemer het klaslokaal te verlaten.

Wij maken gebruik van het ‘Vijf-gelijke-dagen-model’ waarbij de groepen 1 t/m 8 dezelfde schooltijden hebben.
In dit model bestaat een dag uit 5 lesuren en een half uur pauze. De kinderen gaan alle dagen van 8.30-14.00 uur naar school. Rond 12.00 uur hebben de kinderen een half uur pauze met de groepsleerkracht. Daarin lunchen zij 15 minuten en spelen zij 15 minuten buiten. 
Leerkrachten houden vanaf 8.15 uur toezicht op het schoolplein.
 
Ouder-kindkwartier
Om 8.30 uur mogen alle ouders samen met hun kinderen in groep 1/2 het eerste kwartier van de dag het onderwijs in de groep ervaren. Samen met uw kind maakt u een werkje of bekijkt u het werken van uw kind.
In de groepen 3 is er het zogenaamde leeskwartiertje. Tot de kerstvakantie is dit iedere dinsdag- en donderdagochtend. Vanaf januari iedere maandag- en vrijdagochtend. Tijdens dit kwartier lezen de ouders van 8.30-8.45 uur samen met hun kind een boek.
 
Pauze
De groepen 3 en 4    10.00 tot 10.15 en 12.00 tot 12.15 uur
De groepen 5 en 6    10.15 tot 10.30 en 12.15 tot 12.30 uur
De groepen 7 en 8    10.30 tot 10.45 en 12.30 tot 12.45 uur

De groepen 1-2 spelen ’s morgens en ’s middag buiten. Bij slecht weer maken zij gebruik van de speelzaal.
 
Vakantierooster
Het vakantierooster is samengesteld in samenwerking met alle basisscholen van de gemeente Cuijk. Voor schooljaar 2023-2024 ziet het vakantierooster er als volgt uit:
 
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie                       16 oktober t/m 280 oktober 2023
Kerstvakantie                        25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                 12 februari t/m 16 februari 2024
Pasen                                    1 april 2024
Meivakantie                           22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart                           9 en 10 mei 2024
Pinksteren                             20 mei 2024
Zomervakantie                      8 juli t/m 16 augustus 2024