Ouderraad


Ouderraad 2022-2023 bestaat uit:

Hennie Timmers                                          Voorzitter
Denise Portier                                              Secretaris
Richard van Meegen                                   Penningmeester
Miranda van den Berg                               Lid
Bob Thomassen                                          Lid
Brenda Kaa                                                  Lid
Roosmarie Looije                                        Lid
Marcel Mulder                                             Lid
Kirsten Rosenberg                                      Lid
Marloes Willems-Schuurman                   Lid
Marouchka Schwillens-Janssen                Lid
Ilva Panders                                                 Lid
Kim van de Hulsbeek                                 Lid
Alicia Sinay                                                  Lid
Tony van de Laar                                       Lid 
Nicole Bosch                                              Lid
Damiët Erkens                                           Lid
Nadieh de Wit                                            Lid

Voor het bekostigen van de activiteiten is een schoolfonds opgericht dat door de OR (ouderraad) beheerd wordt. De bijdrage bedraagt jaarlijks €28,50 per kind. Kinderen die gedurende het schooljaar instromen betalen, vanaf 1 februari t/m 30 april, €18,50.
 
De ouderbijdrage is ‘vrijwillig’, maar deze is héél belangrijk voor de activiteiten die door de OR worden georganiseerd.
Hieronder een aantal voorbeelden waar deze kosten naar toe gaan:
 
Sinterklaas:                Inhuren van de pieten. Snoepgoed en cadeautjes
Carnaval:                   Medailles
Schoolreis:                 Entreekaarten en vervoer
 
Indien ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, kan dit als gevolg hebben dat er één of meerdere activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Zoals U begrijpt zal dit een enorme teleurstelling voor de kinderen zijn. We rekenen dan ook op uw medewerking.
 
Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt mee om van de basisschoolperiode voor onze kinderen een leuke, gezellige en mooie tijd te maken. Dit doen we door met veel enthousiasme verschillende activiteiten te organiseren. De ouderraad komt eens in de 2 maanden samen voor overleg, daarnaast neemt ieder ouderraadslid deel aan maximaal 3 van de volgende commissies: schoolfotograaf, bag2school, sinterklaas, kerst, carnaval, koningsspelen, schoolreis/feest, versieren.
 
Hoe is een commissie opgebouwd?
 
Kartrekker: zorgt dat de commissie op tijd begint, voor een groepsapp, de taken verdeeld en houdt overzicht. De startdatum is terug te vinden op de indeling commissielijst.
Taken die verdeeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld de notulen, actielijst en communicatie.
 
Budgetverantwoordelijke: Hij /zij vraagt het budget op bij de penningmeester, voert betalingen uit, houdt overzicht op alle uitgaven.
Hand- en spandiensten verzorgen: Deze zijn verantwoordelijk voor het meedenken en meehelpen tijdens de voorbereiding en uitvoering van de activiteit.
Elke commissie bevat leerkrachten: deze hebben een adviserende rol in de commissies. De leerkracht is tevens verantwoordelijk of alles kan op groepsniveau.
 
Welke commissies zijn er en wat zijn de taken?
Schoolfotograaf:
Zorgt ervoor dat deze dag soepel verloopt voor kind, leraar en schoolfotograaf.
Bag2school:
Inzamelen van kleding, opbrengst = brainstormen.
Sinterklaas:
Sinterklaas en Pieten regelen en begeleiden, cadeaus kopen ,inpakken en verdelen, inkopen doen van pepernoten en drinken, versieren speelzaal, begeleiden en uitvoeren van de activiteiten op de dag zelf.
Kerst:
Afhankelijk van Jeelo kerstmarkt of Kerstdiner.
Inkopen doen, hulpouders werven, versieren van de speelzaal, begeleiden en uitvoeren van de activiteiten op de dag zelf.
Carnaval:
Inkopen doen, versieren speelzaal , klassen van materiaal voorzien, hulpouders werven en begeleiden, Prins en Prinses en ouders begeleiden, contacten met de Nölers, begeleiden en uitvoeren van de activiteiten op de dag zelf.
Koningsspelen:
Contact leggen met de stagiaires van het ROC, hulpouders werven en begeleiden, eventuele inkopen doen of boodschappen ophalen. Ontbijt of lunch klaar maken. Activiteiten begeleiden op de dag zelf.
Schoolreis:
Afhankelijk van kleine of grote schoolreis.
Activiteiten bedenken, hulpouders werven, vervoer regelen, eventueel inkopen doen en begeleiden en uitvoeren van de activiteiten op de dag zelf.
Versieren:
Hulpouders werven en begeleiden, inventariseren en eventueel aanschaffen of maken van materiaal, klaarzetten en opruimen van het materiaal, dit gebeurt +/- 7 x per jaar, verzorgen van koffie/thee en koekje.
 
Jaarlijks legt de OR, na een controle door een kascommissie, verantwoording af over het beheer van het schoolfonds. Indien u dit verslag wilt inzien, kunt u contact opnemen met de penningmeester. Heeft U vragen over de ouderbijdrage dan kunt U contact opnemen met de penningmeester en/of de schooldirectie.
Het emailadres voor de ouderraad: orstartblok@stichting-invitare.nl

klik hier voor begroting or