Leerlingenraad

Leerlingenraad
De leerlingenraad van 't Startblok bestaat uit 8 leerlingen.
Te weten:
 
Matthys Rutten
Lotte Panders
Fliss Willems
Veerle Schwillens
Sem Minten
Lisa Vis
Milou Mulder
Lana Miggiels
 
Deze enthousiaste leerlingen uit groep 5 t/m 8 zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen, rekening houdend met 1 leerling uit elke groep.
Tijdens de vergaderingen zijn juf Nancy van Ophuizen en juf Terry van Vegchel aanwezig met een coachende rol. Tijdens deze vergaderingen praten de kinderen over verschillende onderwerpen die leven bij de kinderen m.b.t. school.
Doelen van onze leerlingenraad:
-Het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen.
-Het bevorderen van de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken.
-De leerlingen weten dat ze een stem hebben binnen de school. Ze weten dat ze meetellen.
-De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
-Het bevorderen van actief burgerschap.