Jeelo

 
Op ‘t Startblok werken we zoveel mogelijke in geintegreerde vakken. Alles behalve rekenen en taal wordt via de Jeelo-projecten aangeboden.
 
Jeelo werkt vanuit drie pijlers:
1. Samen leven. Hierbij gaat het erom dat wanneer je iets leert  je de omgeving daarbij nodig hebt. Je leert door, met en voor je omgeving; in de lessen betekent dit dat we maatschappelijke organisaties betrekken bij ons onderwijs.

2. Samen werken. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van je competenties. Dus wat jij kunt als leerling, waar je goed in bent. Ieder heeft zijn/haar talent en tijdens de

Jeelo-projecten maken de kinderen in de gezamenlijke opdrachten/werkstukken gebruik van elkaars competenties/talenten.

3. Zelfstandig leren hierbij gaat het voornamelijk om het ‘leren leren’. Kinderen kunnen zichzelf ‘toetsen’ door een zelftest te maken. Ze kijken wat ze al geleerd hebben gedurende deze fase van het project. Hierdoor kunnen ze zichzelf sturen en oefenen, zodat ze meer eigenaar worden van hun leerproces.

 
Meer informatie over Jeelo kunt u vindt u hieronder of op de website van Jeelo,  www.jeelo.nl