Openbare basisschool ’t Startblok

Voor een impressie van de omgeving van de school kun je het dronefilmpje van ’t Startblok bekijken.


OBS ‘t Startblok
Adres: Robijnlaan 78
Postcode: 5431 ZR
0485-313088
mail; info.startblokcuijk@stichting-invitare.nl
Twitter: @startblokcuijk
Facebook: Openbare basisschool ‘t Startblok
www.startblokcuijk.nl
Instagram startblokcuijk
 
Bereikbaarheid van ’t Startblok in noodgevallen,
tijdens vakanties en andere vrije dagen:
Eric Cornelissen 06-52041501
Marco Janssen 06-51521505
Marlou Jans 06-40208961
Wij vragen u deze nummers in vakanties alleen te gebruiken in noodgevallen.
 
 
Halen en brengen
Rondom een school is het altijd erg druk bij het brengen, maar vooral ook bij het ophalen van de kinderen. Deze drukte is niet te vermijden. Het liefst zien we dat kinderen lopend of met de fiets naar school komen. Indien het noodzakelijk is uw kind met de auto te brengen, vragen wij iedereen om bij het brengen en halen rekening te houden met de veiligheid van onze kinderen en met de buurtbewoners van onze school.
Daarom willen wij u vragen:
  • De kinderen alleen op de fiets te laten komen als het echt noodzakelijk is.
  • De (kinder)fietsen in de fietsenrekken te zetten.
  • Bij het wachten voor voldoende doorgang voor kinderen en andere ouders te zorgen.
  • In de Looiersgaarde of de daarvoor bestemde parkeervakken aan de Galberg te parkeren als u uw kind haalt of brengt.
  • Niet voor de poort en de gele streep in de Robijnlaan te parkeren, maar in de daarvoor bestemde vakken.
  • Als u uw kind met de auto via de doodlopende Robijnlaan brengt, de auto achteruit in een parkeervak te parkeren. Dit heeft als voordeel dat u overzicht heeft op het moment dat u in de drukte wilt wegrijden. We vragen u nooit in volle vaart achteruit de Robijnlaan te verlaten. Dit voor de veiligheid van uw en andermans kinderen.
  • Er rekening mee te houden dat de ‘drempel’ die de Looiersgaarde scheidt van de Robijnlaan een doorgaand voetgangerspad is. Voetgangers hebben hier dus voorrang.
  • Als u uw kind brengt via de Galberg aan de noordzijde van de school, dan vragen wij u rekening te houden met de parkeerrichtlijnen.
Door rekening met elkaar te houden kunnen we de overlast beperken en de omgeving van de school verkeersveilig houden voor uw kind.

We vragen u ook om de juiste ingangen te gebruiken. De ouders van de kinderen in groep 1/2 en de groepen 5 gebruiken de ingang aan de westkant van de school (aan de kant van het kinderdagverblijf).

Gebruikt u ook de juiste trap als uw kind in een klaslokaal op de bovenverdieping zit. In een Startbloknieuwtje aan het begin van het schooljaar wordt u hierover geïnformeerd.