Welkom op 't Startblok!

Welkom op 't Startblok!

Welkom op 't Startblok!

Welbevinden

Het welbevinden van leerlingen is de basis

Talenten benutten

In deze omgeving willen we de talenten van een ieder benutten

Samen plezier

Elke dag worden we samen een beetje beter

Eigenaarschap

Leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerdoelen

't Startblok maakt verschil in onderwijs!

‘t Startblok is een fijne school voor iedereen, waar kinderen zich in de eerste plaats welbevinden. De PBS-aanpak zorgt voor een veilige plek waar kinderen zich goed en vertrouwd voelen en waar kinderen hun talenten kunnen benutten. Deze talenten kunnen ze inzetten tijdens de Jeelo-projecten. Samen werken en Samen leven en Zelfstandig leren zijn de pijlers van deze projecten. Onze kinderen werken en leren met plezier samen. Ze benutten en waarderen elkaars talenten en verschillen.
‘t Startblok onderscheidt zich in het omgaan met verschillen in de volle breedte van de ontwikkeling van kinderen. Onder het motto ‘Wat je aandacht geeft groeit!’willen we ook vooral zien en waarderen wat kinderen wel kunnen. Kinderen, ouders en leerkrachten werken aan ‘Elke dag Samen een beetje beter’.
 
In het onderstaande schema vindt u de kernwaarden van ‘t Startblok. Bij elke kernwaarde vindt u 4 veelzeggende woorden die samen met het stukje tekst helder maken wat we op ‘t Startblok verstaan onder Welbevinden, Talenten benutten, Samen plezier en Eigenaarschap.