Wekelijkse lessen vormingsonderwijs

Geachte ouder/verzorger,
‘t Startblok is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste
godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op
respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare
school neutraal. Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u vormingsonderwijs voor uw kind
aanvragen. lees hier verder