Uw kind is topprioriteit!!

Elke dag mogen we het verschil maken voor kinderen. Elke dag mogen we werken met kinderen die onbevangen, ontvankelijk en enthousiast de school in lopen. Die hun verhaal toevertrouwen aan ons, die samen met ons groeien, die hun verdriet en blijheid en spontaniteit delen. Wij, als goed opgeleide professionals, mogen hen begeleiden in hun dagelijkse ontwikkeling. We creëren hiervoor elke keer weer de meest optimale omstandigheden, want dat verdienen deze kinderen. Dat wordt lastiger…..

De instroom op de PABO’s neemt onvoldoende toe. Er zijn zorgwekkende tekorten aan leerkrachten en deze tekorten worden onoverkomelijk groot. Overal in de media is te lezen hoe groot deze tekorten zijn en worden. 

Wij, scholen, leerkrachten, maar ook u als ouders gaan hier helaas erg veel last van krijgen.

De eerste griepgolven zullen pijnlijk blootleggen wat er werkelijk aan de hand is. In het westen van het land dramatisch en hier in Noord-Oost Brabant op dit moment nog wat minder, maar al voldoende merkbaar. Voor u misschien nog niet heel erg merkbaar,  omdat we op ’t Startblok tot nu toe ‘de gaten hebben dichtgelopen’. 

Bijvoorbeeld door leerkrachten die 2 klassen namen, door onbevoegde onderwijsassistenten voor de groep, door de directeur, bouwleider, intern begeleider voor de groep, door groepen op te delen over andere groepen…. Allemaal oplossingen die voor werkdrukvermeerdering zorgen en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Als we die gaten niet dichtgelopen hadden dan was er geen onderwijs geweest voor uw kind en was uw kind thuis geweest op die dagen. 

Kwaliteit van onderwijs is wat anders dan het opvangen van kinderen in een klaslokaal. Daar zijn andere organisaties voor. Elke zichzelf serieus nemende school is er niet om kinderen ‘op te hokken’ maar om op een professionele manier bij te dragen aan ontwikkeling en groei van uw kinderen. De ‘ Sloblossing’ om dan maar onbevoegden voor de groep te zetten voelt als een diskwalificatie van het beroep en neemt het onderwijs aan de toekomstige  beroepsbevolking en burgers in ons innovatieve kennisland niet serieus.

De hierboven genoemde ‘meest optimale omstandigheden’ zijn op deze manier moeilijk te realiseren. Uw kind verdient toch de meest optimale omstandigheden? 

Maatregelen die genomen zouden moeten worden;

  • MEER HANDEN IN DE KLAS (structurele, substantiële uitgaven)
  • nog grotere toestroom naar de PABO’s
  • maak het beroep aantrekkelijk (hoger salaris, want in de huidige arbeidsmarkt kunnen jongeren makkelijk keuzes maken die leiden tot ‘het met minder energie en werkdruk een hoger salaris halen’.)
  • ruimere middelen om gestalte te kunnen geven aan innovatie en ontwikkeling.

De vakbonden hadden de staking afgeblazen omdat zij een akkoord hadden bereikt met de minister. Wij vinden dit akkoord echter onvoldoende bieden om de optimale omstandigheden voor uw kind te kunnen creëren, waardoor we de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst kunnen garanderen. De vakbonden zijn echter teruggekomen op hun standpunt en roepen woensdag toch uit tot een stakingsdag. 

‘t Startblok zal op 6 november dicht zijn en er wordt geen onderwijs gegeven.  

U kunt laten zien dat u de zorgen deelt en via social media aangeven dat uw kind thuis is op 6 november. We vragen u om dit via facebook, twitter, instagram en alle andere social media die u tot uw beschikking heeft, kenbaar te maken door een bericht te plaatsen met de beginzin; “#Mijnkindisop6novemberthuisomdat……

Vermeld in dit bericht ook @arieslob en @minocw en #startblokcuijk  

We hebben een mooi beroep en dat willen we niet laten verkwanselen door de huidige beleidsmakers. Geef samen met ons, in het belang van de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind, dit signaal af.

Marco Janssen

Directeur obs ‘t Startblok