Staking 12 December 2017

Beste ouders,

U heeft in de media kunnen lezen dat er tussen de onderwijsbonden en het ministerie geen akkoord is bereikt. Dit betekent dat er een landelijke stakingsdag is uitgeroepen.

Vervolgens hebben de scholen van onze Stichting Invitare geïnventariseerd hoe de stakingsbereidheid onder de scholen is. Op grond daarvan heeft het College van Bestuur van  Invitare besloten dat alle scholen van Invitare dicht gaan. Dit betekent dat alle kinderen van ’t Startblok op 12 december 2017 vrij zijn.

In de brief van Invitare, die u als bijlage vindt, deelt Fransje van Veen, College van bestuur van Invitare, dit mee. Hierin vindt u ook nadere formele informatie over de staking.

Deze ‘vrije dag’ voor de kinderen zal voor sommigen van u als ouders lastig zijn omdat de opvang voor uw kind (eren) geregeld moet worden. We realiseren ons dat dit niet voor iedereen even makkelijk zal zijn. Toch hopen we dat we met deze stakingsdag hiermee op de lange termijn nog meer onderwijskwaliteit voor uw kinderen kunnen realiseren.

Minder werkdruk en meer handen in de klas is onze inzet bij deze staking.

We hopen dat u, in het belang van goed onderwijs aan uw kind ( eren), de staking steunt. De opvang van uw eigen kind (eren) op deze dag is al een manier om uw solidariteit te tonen.

Daarnaast kunt u een beroep doen op de kinderopvang van de 3 kinderopvangorganisaties hieronder genoemd;

Spring kinderopvang

Kinderopvangorganisatie 1e klas

XXS kinderopvang

We bedanken u bij voorbaat voor uw steun.

Mocht u nog vragen hebben over de opvang  van de kinderen of de staking in zijn algemeenheid, dan kunt u contact opnemen met de directie van obs ’t Startblok.

Met vriendelijke groeten,

Marco Janssen

Directeur obs ’t Startblok

e-mail; marco.janssen@stichting-invitare.nl

tel nr. werk; 0485-313088

tel nr. mobiel; 06-51521505

bijlage:

Staking 12 December 2017