Lerarentekort

Geachte ouders / verzorgers,

Uw kind krijgt onderwijs op één van de scholen die valt onder Stichting Invitare. Het schoolteam van uw school doet zijn uiterste best om goed onderwijs te verzorgen.

lees hier verder